ANBI

Algemene gegevens
Statutaire Naam: Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof
Adres: Coehoornsingel 1
7201 AA Zutphen
Fiscaal nummer: 0033.24.801

De Hanzehof is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41038096.

Het jaarverslag en de financiële verantwoording is op te vragen bij het bestuur van de Hanzehof.

Contactgegevens
Telefoon: (0575) 512 013
Website: www.hanzehof.nl
Algemeen mailadres: info@hanzehof.nl

MISSIE
Ontmoeten -> Ontwikkelen -> Verbinden
Elk mens heeft de behoefte om voor kortere of langere tijd te ontsnappen aan het leven van alledag of juist daarmee geconfronteerd te worden om misschien daardoor een andere kijk op zaken te krijgen. Gewoon om even te ontspannen of ongewoon om zichzelf op te laden. Als aanbieder en specialist van cultuur en entertainment wil de Hanzehof in deze behoefte voorzien. Iedereen is welkom, waarbij we diverse groepen (publiek en (be)spelers) met elkaar willen verbinden. In al onze activiteiten staat de gast centraal.

DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE
In het kort: het aanbieden van professionele podiumkunsten en concerten en het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten binnen het gemeenschapsleven in Zutphen.

Cultureel ondernemend
De komende jaren wil de Hanzehof uitgroeien tot dé culturele onderneming van Zutphen. Een plek waar cultuur, creativiteit en commercie elkaar ontmoeten.

Meer dan alleen theater
We zien het als onze opdracht om te ontroeren, te prikkelen, te verleiden en talenten te helpen ontwikkelen. De Hanzehof niet alleen cultureel expert maar ook een creatieve ontmoetingsplek.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Continuïteit
De exploitatie 2015-2016 conform de begroting van de Hanzehof (zie Plan van Aanpak) is verliesgevend, maar de continuïteit is niet in gevaar. Echter zullen door de ontstane situatie de reserves behoorlijk worden aangetast. Dit nog afgezien van het toekomstig noodzakelijk uit te voeren onderhoud.

Sluitende Meerjarenbegroting Plan van Aanpak:

1. Programmering winstgevend maken opbrengst € 25.000,-
2. Programmering verder uitbreiden – kostenneutraal –
3. Horecaopbrengsten verhogen opbrengst € 25.000,-
4. Commerciële verhuur uitbreiden opbrengst € 25.000,-
5. Huisvesten flankerende organisatie opbrengst € 25.000,-
6. Betaald parkeren introduceren opbrengst € 50.000,-
7. Kosten besparen op personeel opbrengst € 50.000,-
Maatregel/seizoen

2013/

14

2014/

15

2015/

16

2016/

17

2017/

18

1. Programmering winstgevend maken - - 5 15 25
2. Programmering verder uitbreiden - - - - -
3. Horecaopbrengsten verhogen - - 10 15 25
4. Commerciële verhuur uitbreiden - - 10 15 25
5. Huisvesten flankerende organisatie -   - 15 25
6. Betaald parkeren introduceren - - - 25 50
7. Kosten besparen op personeel - 15 50 50 50
Totaal - 15 75 135 200
 
Exploitatieresultaat -150 -185 -125 -65 0

Meerjarenbegroting pva Hanzehof


Over drie seizoenen een sluitende begroting
De toelichting op de meerjarenbegroting is zoveel mogelijk verwerkt in de tabel van de begroting zelf, het gaat om de grijze tekst. Enkele onderwerpen zijn zo belangrijk dat ze separaat worden toegelicht:
• Seizoen 2013-2014 is consistent met de jaarrekening en 2014-2015 met de ingediende begroting.
• In de drie seizoenen daarna worden de zeven exploitatiemaatregelen gefaseerd geïmplementeerd.
• De bezuinigingstaakstelling, die gefaseerd oploopt naar € 140.000,- in 2015, is uiteraard verwerkt.
• De exploitatiesubsidie 2014 en 2015 is 2% geïndexeerd, er is gerekend op continuering indexatie.
• De personeelskosten worden jaarlijks gemiddeld met 2,1% geïndexeerd (met 1,1% dan wel 3,1%).
• Het exploitatietekort 2013-2014 is gedekt door een herbestemde btw-reservering van de Hanzehof.
• De gemeente heeft in 2014 toegezegd het tekort 2014-2015 te willen dekken bij een gedegen plan.
• maar de negatief begrote resultaten kunnen - kostenneutraal - gedekt worden door herfinanciering.
• Daarom is de vrijval ingeboekt gelaten, zowel de rentelasten als de financiering door de gemeente.

BESTUURSSAMENSTELLING
Eduard de Voogd (voorzitter)
Arne van Hout (secretaris)
Gerhard Simonetti
Judith Heyliger

BELONINGSBELEID
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen van de Horeca cao.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vakantiegeld.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van de Hanzehof loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
jaarrekening 18/19

ANBI STATUS
De Hanzehof heeft de ANBI status. Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directeur: directie@hanzehof.nl

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te vergroten, om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden (zoals video’s), voor marketing doeleindes en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door op ‘Akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kun je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kun je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen