In verband met de invoer van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is de privacyverklaring van Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof aangepast en uitgebreid.

Versiesdatum: 23 mei 2018.

Privacyverklaring Theater Hanzehof

Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof, en daarbij ook sporthal Hanzehal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Uw privacy is voor ons van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken en bewaren. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we van onze bezoekers in ons bezit hebben.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij zijn in het bezit van uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- naam en volledig adres / geslacht / telefoonnummer / e-mailadres / factuuradres / geboortedatum / betaalgegevens

De wet noemt dit persoonsgegevens en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet (bijvoorbeeld: aangifte bij politie bij een vermoeden van fraude).

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties (businessclub) en pers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling - op uw verzoek - bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Theater Hanzehof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • het gedrag van groepen bezoekers op de website te analyseren (via Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
  • Theater Hanzehof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet.

Nieuwsbrieven en Servicemails
Als u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, kunt u van ons servicemails ontvangen. Deze e-mails sturen wij vanuit dienstverlening. Als u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die onderaan onze e-mails staan.

Beveiliging persoonsgegevens
Theater Hanzehof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hanzehof.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater Hanzehof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hanzehof.nl. Let op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Delen van gegevens met derden
Theater Hanzehof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Datalekken
Alhoewel we zeer zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, kan het voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens. In dat geval spreken we van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt direct actie ondernomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Theater Hanzehof gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat gebeurt er als ik cookies niet accepteer?
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kunt u onze website nog steeds bezoeken, maar is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van onze site niet optimaal functioneren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Contactgegevens
Theater Hanzehof - Coehoornsingel 1 - 7201 AA Zutphen - 0575-512013 - info@hanzehof.nl
Zutphen, 23 mei 2018